Головна | Реєстрація | Вхід | RSSВівторок, 02.03.2021, 22:42

Семенівський дошкільний заклад "СОНЕЧКО"

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 7
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Цікава інформація

Мовленнєве спілкування

Навчання дітей мови і мовлення в дошкільному закладі спрямоване на формування лексичних, фонетичних, граматичних та комунікаційних знань та вмінь. Педагоги ДНЗ добре знають вимоги програми з розділу ,,Мовленнєве спілкування ” і в процесі занять комплексно вирішують всі мовні завдання: розвиток зв’язної мови, звукової культури, формування словника та граматично правильної мови. Вирішення цих завдань здійснюється на заняттях. Вихователі ретельно готуються до занять, чітко визначають мовні завдання, продумують методи і прийоми необхідні для засвоєння дітьми програмових вимог та здійснення мовної практики дітей, готують необхідні наочні посібники. Основними напрямками роботи над вихованням звукової культури мови є розвиток артикуляційного апарату, фонематичного слуху, елементів звукового аналізу слів, мовного дихання, вироблення інтонаційної виразності мовлення. 
Словникова робота проводиться згідно з тематичним принципом збагачення словника. Для формування граматично правильної мови вихователями використовуються різноманітні дидактичні ігри і вправи. Як один з методів формування знань з граматичної будови мови використовується розповіді, складені вихователями чи самими дітьми. Закріплюються граматичні форми за допомогою малих жанрів фольклору, текстів художніх творів, віршів. У ДНЗ особлива увага при роботі над розвитком зв’язного мовлення приділяється складанню сюжетної описової розповіді, розвиткові діалогічного мовлення та естетичних засад спілкування в усіх вікових групах. Для цього використовуються бесіди, ігри, інсценізації, сюжетно-рольові та дидактичні ігри. Розвиткові монологічного мовлення сприяють розповіді за сюжетними картинками, переказування художніх творів, розповіді за опорним словом, складання казок, описових загадок, розв’язання логічних задач з математики. Завдання з розвитку зв’язного мовлення дошкільників успішно вирішується на заняттях з усіх розділів програми. Вихованці вміють говорити чітко, виразно, правильно спілкуватися між собою і дорослими, дотримуючись правил ввічливості, передають інтонацію прохання, запитання, радість, сум, осуд. 
Дошкільники вміють переказувати, розповідати напам’ять, відповідно інтонувати вірші, фантазувати. 
Мовленнєва діяльність в дитячому закладі не обмежується лише спеціально організованими заняттями, а й розгортають її в повсякденному житті у формі мовленнєвих ігрових ситуацій, дидактичних ігор, індивідуальної роботи, самостійної художньо-мовленнєвої діяльності, а також включають в предметну, ігрову, пізнавальну, образотворчу, театралізовану, музичну діяльність.

Цікава математика
Для навчання дошкільників математиці в ДНЗ створена необхідна база: є демонстраційний і роздатковий матеріал; руками педагогів виготовлені багаточисленні змістовні посібники, розроблені дидактичні ігри і вправи. У всіх групах є сприятливі умови для розвитку пізнавальної активності, логічного мислення, математичних здібностей кожної дитини.
Вихователі чітко планують завдання з даного розділу, підбирають відповідно віку та рівня розвитку дітей. Педагоги володіють методикою ознайомлення дітей з математичними поняттями, вміло використовують різні методичні прийоми для активізації розумової діяльності дітей. Вихователі виховують у дітей інтерес до математичних завдань, зацікавлюють дотепними іграшками, логічними задачами.

Поєднуючи словесні, наочні і практичні методи навчання, вихователі дають можливість дошкільнятам залучати до засвоєння математичного матеріалу всі види чуттєвого сприймання і тим самим організовують навчання без перевантаження, з врахуванням індивідуальних особливостей та рівня розвитку дітей, підтримують активний інтерес, бажання навчатись в школі. Дуже подобається дітям, коли на заняттях і у побуті використовують елементи народної математики. Більшість дітей на заняттях уважні, зосереджені, старанно виконують вказівки вихователів, відповідають по виклику. Вони впевнено виконують всі завдання, систематизують та групують предмети за певними ознаками, знаходять геометричні фігури на намальованих моделях, лічать в межах 10 від будь-якого числа в прямому і зворотньому напрямку, працюють в зошитах з друкованою основою. 
Педагоги навчають навичок самоперевірки та взаємоперевірки. Систематично вихователями груп планується індивідуальна робота з дітьми щодо засвоєння елементарних математичних уявлень, проводяться інтегровані заняття.

Образотворча діяльність
Оскільки заняття з зображувальної діяльності відіграють важливу роль у розвитку творчої особистості, то у ДНЗ проводиться велика робота, щоб викликати у дошкільнят захоплення рукотворною красою, розвинути художні здібності, сформувати практичні вміння, завдяки яким втілюються в життя естетичні задуми. В методичному кабінеті і в групах оформлено куточки народного декоративно-прикладного мистецтва, зібрано матеріал для ліплення, аплікації, малювання. Аналіз занять, планів навчально-виховної роботи та дитячих робіт свідчать про дотримання педагогами вимог програми з малювання, ліплення, аплікації. Діти всіх груп створюють предметні, сюжетні, декоративні роботи з натури, по пам’яті, за уявою; проявляють позитивні емоції під час сприймання творів мистецтва, об’єктів та явищ навколишньої дійсності і виражають свої відношення до них в роботі з малювання, ліплення, аплікації; вміють працювати олівцями, фарбами, глиною, ножицями. Вихователі допомагають дітям осягнути розмаїття форм і барв у довкіллі, відтворити сприйняте у своїй уяві і передавати враження на аркуші паперу, у ліплених виробах. Виконують роботи, використовуючи усталені способи зображувальної діяльності й нетрадиційні – так звану кляксографію, графіку, малювання пальцем по вологому папері, свічкою тощо. 
Педагоги, враховуючи вікові особливості та індивідуальні здібності дітей, намагаються так організувати їхню роботу, щоб заняття не перетворювалось на механічне копіювання зразків, а розвивали уяву, фантазію, живили бажання вигадувати, щось нове, цікаве. Систематичне проведення гурткової роботи з зображувальної діяльності дає змогу дітям опановувати потрібні навички, уміння, щоб відтворити образ у малюнку, ліпці, аплікації. І чим менші діти, тим частіше використовується ігрові ситуації, пісні, загадки, вірші, епізоди різних видів театру, що викликають позитивні емоції, інтерес до зображувального. Вихователь проявляє велике терпіння і винахідливість, щоб викликати у дітей бажання творити, спонукати малюків перетворюватися в активних співучасників творчого процесу; створює такі педагогічні ситуації, які передбачають спільні зображувальні дії, ставлять дітей перед необхідністю діяти разом з вихователем для досягнення спільної мети. У старшій групі пробуджується у дітей інтерес до самостійного розв’язання деяких творчих завдань, створюючи різні пошукові ситуації, а малюючи по вологому папері пальчиками, умоченими у фарбу, діти вчаться поєднувати кольори для створення візерунків та декоративних оздоб. Така робота значно підвищує їхню активність у пізнанні природного різнобарв’я.
У кожній групі оформлено місце для самостійної художньої діяльності, де, окрім стандартного обладнання та матеріалів, зосереджені матеріали тривалого користування (клаптики тканини, стрічки, колажн і матеріали, природні барвники...).  

Фізичне виховання
Важливим завданням у роботі дошкільного закладу на 2012-2013 навчальний рік є здійснення комплексного підходу розв’язання проблеми зміцнення здоров’я дітей, забезпечення їх всебічного розвитку через активні форми фізично-оздоровчої роботи. Зокрема, проводяться педради присвячені організації фізкультурно-оздоровчій роботі в ДНЗ. На яких розглядається ефективність різноманітних форм методичної, медичної оздоровчо-профілактичної роботи та моніторингу з питань зміцнення здоров’я і зниження рівня захворюваності сприяє тісна співпраця педагогів, медиків та батьків. 
Режим роботи дошкільного закладу – це система, в якій враховано пропаганду здорового способу життя серед дітей та батьків, забезпечення належного фізичного розвитку через створення відповідного рухового режиму, формування оздоровчих та культурно-гігієнічних навичок. Вихователі добре володіють методикою фізичного виховання дошкільнят, будують роботу на принципах системності і наступності в роботі, чітко диференціють вимоги та шляхи співпраці з дітьми різних вікових груп . Фізичне навантаження не перевищує вікові можливості, збільшується помірно в межах анатомо-фізіологічних особливостей дітей.

Належна увага приділяється питанню взаємодії з батьківським колективом щодо формування здорової особистості дошкільника, наданню якісної психолого-педагогічної допомоги сім’ям. Під керівництвом медиків вихователі використовують методи первинної профілактики захворювань. Після денного сну на дітей чекає ,,доріжка здоров’я”, виконують гігієнічну гімнастику. Як у заняттях з фізичної культури, так і впродовж всього дня (в ранкові та вечірні години, між заняттями, на прогулянках) проводяться з дітьми рухливі ігри та ігрові вправи; спортивні ігри та вправи ігрового характеру. Цілеспрямована робота дошкільного закладу з фізичного виховання, система оздоровчих заходів забезпечують якісну базову підготовку дітей до шкільного життя. Вихованці всіх груп відповідно віку, володіють основними рухами (стрибки, метання, лазіння) виконують різні види ходьби і бігу. Важливе місце в забезпечені достатньої активності дошкільнят займають прогулянки, пішохідні переходи, проведення спортивних свят та розваг, днів здоров"я.
Пошук
Календар
«  Березень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2021
Створити безкоштовний сайт на uCoz